Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Par– och relationsterapi

När jag möter er som par är min huvuduppgift att hjälpa er att vidga och fördjupa er dialog med varandra. Vägen går dels via ökad medvetenhet om vad som händer med dig i mötet med din partner, dels via fördjupad förståelse för din partner.

Som terapeut är jag neutral och oberoende och hjälper er båda att komma till tals och ge känslor, tankar och behov utrymme. Jag hjälper er att se och tydliggöra mönster och hitta verktyg för att komma förbi de hinder i er relation som försvårar kontakt. Jag ger er också stöd att ta upp de mer svåra frågorna. Ni får redskap att hitta ett mer fungerande sätt att kommunicera med varandra. Utgångspunkten är den empatiska kommunikationsmodellen där ni får lära er att uttrycka er och lyssna på ett sätt som stärker såväl medkänsla som kontakt.

Vanliga teman i parterapi:

  • Hjälp med att hantera konflikter (ekonomi, barn mm)
  • Vår kommunikation fungerar inte
  • Vårt sexliv har avstannat
  • Otrohet
  • Vi/den ena av oss funderar på skilsmässa
  • Finns över huvud taget förutsättningar för en relation?

Par- och relationsterapi används inte bara för arbete med kärleksrelationer, utan även vid problem i relation till familjemedlem (förälder, syskon, barn), vän eller kollega.