Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Mindfulness

Många gånger lever vi våra liv med ”autopiloten” påslagen, utan att vi är medvetna om att det är just det som sker. På samma sätt kan våra liv förflyta utan att vi är riktigt närvarande i ögonblicket. Vi är fullt upptagna med tankar, eller snarare, tankarna är ”fullt upptagna med oss” och vi bara låter det ske. I den här ouppmärksamheten är det ganska troligt att någon kan komma åt att ”trycka på våra knappar”. Att händelser runt oss, tankar, känslor och förnimmelser i kroppen (som vi oftast är omedvetna om) kan sätta igång gamla tanke- och känslomönster som vi inte mår bra av. Mönster som tar oss bort från oss själva.

Att praktisera mindfulness, medveten närvaro, innebär att uppmärksamma på ett speciellt sätt – avsiktligt, i nuet, utan att värdera eller döma och med medkänsla.

I övandet tränar vi på att bli mer medvetna om våra tankar, känslor och kroppsförnimmelser, från ögonblick till ögonblick och att förhålla oss till dessa på ett nytt sätt. I och med detta ger vi oss själva möjligheten till större frihet och val.  

Mindfulness tillhör den s.k. tredje vågens KBT och är ett mycket hjälpsamt komplement till traditionell terapi. Under min guidning får du närma dig olika övningar som du sen kan ta med dig i din vardag.