Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Coaching i Stockholm

Vid coachingsamtal lägger vi fokus vid härnu och framtid. Vi arbetar utifrån tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner och vi följer upp. I coachingen får du möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, se möjligheter och komma förbi hinder. Vi arbetar kognitivt med tankeprocesser och beteendemönster och hur de kan förändras. Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa och att ta nya steg mot det du vill och längtar efter.

Söker du efter en coach i Stockholm är du varmt välkommen till Omfatta.

Exempel på teman för coaching kan vara:

  • Självkänsla
  • Mening och balans
  • Ta reda på vad man vill
  • Sätta mål och göra handlingsplan
  • Livsstilsförändring
  • Förändrad arbetssituation
  • Byta inriktning
  • Överkomma hinder
  • Utveckla din kreativitet