Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Psykosyntes

Vad innebär det att gå i Psykosyntesterapi?

Psykosyntes är en psykologi för mänskligt växande. Det är också en lära om kärlek och acceptans till oss själva. En lära om hur vi genom att omfatta hela oss själva manar fram allt vi kan bli, vår potential. Psykosyntesen utgår från det friska hos varje individ och ser kropp, själ, tankar och känslor som intimt sammanlänkade. Styrkan i psykosyntesen ligger framför allt i att hitta lösningar genom samtal. Men psykosyntesen införlivar även andra metoder, bl. a meditation, gestalt- och kognitiv terapi (kbt) samt målning/skrivande.

Psykosyntesens samtalsterapi kan indelas i fyra faser:

Identifikation – Terapeuten hjälper klienten att identifiera problem, medvetandegöra mönster och hitta känslan med hjälp av frågor.

Accepterande – Klienten förstår och kan sedan acceptera verkligheten som den ser ut just nu. Detta betyder inte att klienten resignerar utan tvärtom finner möjligheter och lösningar.

Integrering – Insikter börjar dyka upp om bl. a otillfredsställda behov. Personliga drag bearbetas. Inom psykosyntesen kallas detta för ”delpersonlighetsarbete”.

Transformering – Klienten går vidare med sina insikter, börjar förändra mönster och förhållningssätt till behov och orsaker. Vi har möjlighet att ta ansvar för vårt liv och hittar därigenom vår vilja.

Genom våra svårigheter utvecklas vi som människor

Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva – där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad.