Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Coaching/handledning chefer/ledare

Vill du utvecklas i din yrkes– och ledarroll?

Personlig coaching/handledning innebär en möjlighet att stanna upp, titta på dig själv och reflektera, vilket leder till ökad medvetenhet och självinsikt. Syftet är att du ska bli friare i din roll som ledare och etablera ett ledarskap som vilar tryggare i dig själv.

Vanliga teman kan vara:

  • Hur utvecklar jag min ledarstil utifrån min personlighet, styrka och egna värderingar?
  • Balansen mellan tydlighet och tyngd kontra lyhördhet
  • Problem med kontrollbehov, prestationskrav och delegering
  • Önskemål att utveckla kommunikationsförmågan
  • Föreningen arbetsliv och privatliv
  • Behov av att stärka självkänsla och/eller självförtroende
  • Stöd att gå vidare i personlig utveckling och vägval

Ett coachprogram innehåller åtta möten fördelade över tiden enligt dina önskemål. Omfatta erbjuder också enstaka coachingtimmar för dig som tycker att det passar bättre.

Ring eller maila för mer information lotta@omfatta.se, 076-775 83 70.