Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Samtalsterapi, coaching, schematerapi och KBT-terapi i Stockholm — varmt välkommen!

Det finns många tillfällen i livet när vi behöver ett bollplank eller hjälp och stöd för att förändra något i våra liv. Omfatta erbjuder samtalsterapi, coaching, KBT och schematerapi i Stockholm för dig som vill stanna upp och reflektera över frågor som är viktiga för dig, såväl privat som i din yrkesroll. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg?

Vid coaching fokuserar vi på här, nu och framtid. Du får möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, stärka din självkänsla, se möjligheter och komma förbi hinder.

I samtalsterapin lär du känna dig själv på ett djupare plan. Du får kunskap och verktyg för att sakta men säkert omfatta allt som är du, både dina starka och de så kallade svaga sidorna. Syftet är att du ska kunna styra ditt liv utifrån det du vill och längtar efter. I schematerapin arbetar vi med att synliggöra mönster och läka sår som uppstått under din barndom och att hitta nya mer funktionella sätt att möta livet.

Vare sig du kommer ensam, tillsammans med din partner, med fokus på ditt privatliv eller yrkesliv inspirerar jag dig att hitta din inre motivation för att följa din väg i livet. Jag tror på människans inneboende potential och brinner för att varje människa ska få känna engagemang i det hon gör och den hon är.

Varmt välkommen!

Lotta Jarnesjö

KBT-terapeut med relationell inriktning
Certifierad schematerapeut
Diplomerad samtalsterapeut och coach, parterapeut och handledare i psykosyntes
Ansvarsförsäkrad