Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Individualterapi

I samtalsterapi lär du känna dig själv på ett djupare plan. Vi bär alla på vår historia och ibland innebär det en ryggsäck som är för tung att bära och som hindrar oss i livet idag. Vi kan därför behöva hjälp för att komma vidare. Vi kan behöva någon som speglar våra tankar och känslor. Söker du samtalsterapi i Stockholm är du varmt välkommen till Omfatta.

Skälen till att gå i samtalsterapi är högst individuella. Vanliga teman i individualterapin kan vara:

  • Du vill stärka din självkänsla
  • Du har relationsproblem
  • Du har varit med om något som behöver bearbetas (t ex kris, sorg, trauma)
  • Du vill förändra något i ditt liv
  • Du vill möta dig själv
  • Du bär på en längtan
  • Du mår dåligt utan att veta varför
  • Du har ”växt ur” gamla verklighetsuppfattningar/förhållningssätt
    och behöver stöd på vägen in i nya

I terapin lär du dig att använda (omfatta) alla dina inneboende resurser och omvandla det som inte tjänar dig till något bättre. Du ökar din medvetenhet om dina mönster och får kunskap och verktyg att göra de förändringar du önskar i ditt liv. Under min ledning finner du dina egna svar.