Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Samtalsterapi / KBT

I samtalsterapin lär du känna dig själv på ett djupare plan. Vi bär alla på en historia och ibland innebär det en ryggsäck som är för tung att bära och som hindrar oss i livet idag. Vi kan behöva hjälp av någon som speglar våra tankar och känslor och som vägleder oss att komma vidare. I terapin får du förståelse för mönster och förhållningssätt som inte fungerar och stöd och hjälp för att hitta alternativ som bottnar i dig.

Vanliga teman kan vara:

  • Du behöver hjälp att hantera stress
  • Du vill stärka din självkänsla
  • Du har varit med om något som behöver bearbetas (t ex kris, sorg, trauma)
  • Du behöver hjälp med konflikthantering eller relationsproblem
  • Du står inför omställning i arbetslivet

I terapin lär du dig att använda (omfatta) alla dina inneboende resurser och omvandla det som inte tjänar dig till något bättre. Du ökar din medvetenhet om dina mönster och får kunskap och verktyg att göra de förändringar du önskar.