Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Coaching i arbetslivet

För medarbetare

Att befinna sig i arbetslivet idag innebär i de flesta fall att du behöver vara bra på att hantera relationer med andra människor. Hur väl du lyckas med det beror på i vilken utsträckning du arbetat med din egen utveckling. Är du medarbetare och i behov av coaching i ditt arbete erbjuder Omfatta skräddarsydda coachprogram utifrån just dina behov. Vanliga teman kan vara:

 • Ny på jobbet/i rollen
 • Ny som chef
 • Problem med kommunikation
 • Frågor kring motivation och mening
 • Vägval/omställning i arbetet
 • Stresshantering
 • Konflikthantering

Coaching/handledning chefer/ledare

Vill du utvecklas i din yrkes –och ledarroll?
Personlig coaching/handledning innebär en möjlighet att stanna upp, titta på dig själv och reflektera, vilket leder till ökad medvetenhet och självinsikt. Syftet är att du ska bli friare i din roll som ledare och etablera ett ledarskap som vilar tryggare i dig själv.

Vanliga teman kan vara:

 • Hur utvecklar jag min ledarstil utifrån min personlighet, styrka och egna värderingar?
 • Balansen mellan tydlighet och tyngd kontra lyhördhet
 • Problem med kontrollbehov, prestationskrav och delegering
 • Önskemål att utveckla kommunikationsförmågan
 • Föreningen arbetsliv och privatliv
 • Behov av att stärka självkänsla och/eller självförtroende
 • Stöd att gå vidare i personlig utveckling och vägval

 

Ett coachprogram innehåller åtta möten fördelade över tiden enligt dina önskemål. Omfatta erbjuder också enstaka coachingtimmar för dig som tycker att det passar bättre.

Ring eller maila för mer information lotta@omfatta.se, 076-775 83 70.