Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Det finns många olika terapiformer och varje form har sitt speciella arbetssätt och syfte. Jag har ett kognitivt relationellt arbetssätt. Vad betyder då det? Många känner till KBT som den terapiform som utgår från att det finns ett samband mellan våra tankar, känslor och handlingar och att förståelsen för just detta samband kan hjälpa oss. I relationell psykoterapi utgår vi dessutom från att vi människor lever våra liv i relationer och att både glädje och bekymmer uppstår i våra relationer till andra människor.

En del människor söker hjälp för relationsproblem, andra söker för bekymmer som inte direkt handlar om relationsproblem, men där det ändå är meningsfullt att se hur problemen hänger ihop med relationer till människor som står en nära. När en person bättre kan handskas med sina relationsproblem, avtar oftast hans eller hennes psykologiska problem.

Relationell psykoterapi har utvecklats för att hjälpa människor att känna igen och hantera problematiska mönster i nära relationer. Det finns omfattande forskning som talar för att psykiska problem hänger samman med relationsproblem och att förbättrad förmåga att handskas med relationer både påverkar psykiska problem och förebygger dem.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/1/5/omfatta.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399