Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

Idag inspireras jag av ett möte med en person som stadigt står kvar i det som sker i hennes liv. Besvärliga tankar kommer och går. Motstridiga och smärtsamma känslor biter sig fast. Men, med en orubblig visshet om att det är det bästa just nu, står hon tålmodigt kvar. ”Att fly eller fäkta tar mig inte dit jag ska”.

Jag kommer att tänka på Jon Kabat-Zinns ord:

”To be patient is simply to be completely open to each moment, accepting it in it’s fullness. Knowing that, like the butterfly, things can only unfold in their own time”.

 

bild kopia 3

 

 

 

Mindful wisdom:

26 september 2013 | Skrivet av Lotta i KBT | Mindfulness

 

S * T * O * P   — stop * take a breath * open up * proceed

 

 

bild

 

 

 

 

 

Det finns många olika terapiformer och varje form har sitt speciella arbetssätt och syfte. Jag har ett kognitivt relationellt arbetssätt. Vad betyder då det? Många känner till KBT som den terapiform som utgår från att det finns ett samband mellan våra tankar, känslor och handlingar och att förståelsen för just detta samband kan hjälpa oss. I relationell psykoterapi utgår vi dessutom från att vi människor lever våra liv i relationer och att både glädje och bekymmer uppstår i våra relationer till andra människor.

En del människor söker hjälp för relationsproblem, andra söker för bekymmer som inte direkt handlar om relationsproblem, men där det ändå är meningsfullt att se hur problemen hänger ihop med relationer till människor som står en nära. När en person bättre kan handskas med sina relationsproblem, avtar oftast hans eller hennes psykologiska problem.

Relationell psykoterapi har utvecklats för att hjälpa människor att känna igen och hantera problematiska mönster i nära relationer. Det finns omfattande forskning som talar för att psykiska problem hänger samman med relationsproblem och att förbättrad förmåga att handskas med relationer både påverkar psykiska problem och förebygger dem.